СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

УЧИЛИЩНА

             ДОКУМЕНТАЦИЯ

 
 

 

 

 

ИСТОРИЯ

   НА БЪЛГАРИЯ

            В ЛИЧНОСТИ

 

 

 

ВАЖНО!!!

Със заповед на директора на СУ "Васил Левски" от 29.10.2020 г. (четвъртък)

учениците от VIII клас до XII клас преминават от присъствена форма на

обучение към обучение в електронна среда от разстояние, за времето до 11.11.2020 г.

включително, при спазване на утвърденото седмично разписание.

 

Есенната ваканция е от 30.10.2020 г. до 02.11.2020 г. включително.

Учебните занятия се възстановяват на 03.11.2020 г., както следва:

 - за начален и прогимназиален етап – в дневна присъствена форма на обучение;

- за гимназиален етап – обучение в електронна среда от разстояние.

 


Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

Национална
            информационна
                                
кампания

"Живот без насилие

за всички деца в България"