СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ТАНЯ ЯЧКОВСКА - ДИРЕКТОР

 

НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГР. БЯЛА СЛАТИНА

 

ПО ПОВОД НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 

ГАЛЕРИЯ

 

 

 

НА ДОБЪР ЧАС!

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

ВИПУСК 2023 - галерия

 

ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

"ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ

В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. БЯЛА СЛАТИНА“

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ

 

 

 

ВАЖНО !!!

Риск от неспазване на здравноосигурителните

задължения от завършващите средно образование.

Задължително се запознайте със съдържанието на

 

Приложение 1 и Приложение 2

       Линк към видеоматериал:

          https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

 

 

ЛАУРЕАТ НА НАЦИОНАЛНАТА
 
 
ОЛИМПИАДА ПО ИТ
 
Цветан Иванов Димитров от 12 клас ще бъде удостоен със
 
званието лауреат на Националната олимпиада по ИТ,
 
която се проведе от 21 до 23 април в  гр. Шумен.
 
Той бе отличен от националната комисия в направление
 
"Големи обеми от данни" (BigData), в група 11 - 12 клас.
 
 
ЖЕЛАЕМ ТИ ВСЕ ПО - ВИСОКИ
 
 
БЪДЕЩИ ПОСТИЖЕНИЯ!

 

 

ВАЖНО !!!

Новият публичен електронен адрес

на училището е: info-603024@edu.mon.bg

Строго препоръчително е само и единствено

този имейл да бъде използван от всички

физически и юридически лица

за официална комуникация!

 

 

 

 

 

150 ГОДИНИ

 

 

ОТ ГИБЕЛТА

 

 

НА АПОСТОЛА

 

 

НА СВОБОДАТА

 

 

 

 

 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

 

ПАМЕТНА ВЕЧЕР - 19.ФЕВРУАРИ 2023 Г.

 

ГАЛЕРИЯ - 19.ФЕВРУАРИ 2023 Г.

 

ВИКТОРИНА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЖИВАТА

ИДЕЯ ЗА СВОБОДА"

Ръководител: Елена Димитрова

 

 

 


 

 

 

 

Коледна магия - 22.12.2022 г.

 

 

Студио за история, художествено слово

и театър при Средно училище

„Васил Левски“, гр. Бяла Слатина

 

  ПРЕДСТАВЯ:

        „ИМА ЛИ СМИСЪЛ

                    ДА УТЕПВАМЕ

                                   МЕЧКА“

 

Авджийска шега от ПАНЧО ПАНЧЕВ

Постановка: ИВО ПЕШЕВ

Участват:

СТЕФАНИ МИТКОВА; ЕВГЕНИ БОЖИДАРОВ;

ЯНА ПАРАСКЕВОВА; ИВАН БОЯНКИНСКИ;

ДЕЙВИД АРХАНГЕЛОВ; НИКОЛА ИВАНОВ;

СИМОНА ЛЮТАШКА.

 

Място на провеждане:

- Народно читалище „Напредък  - 1897“, с. Попица

17.12.2022 г. - ГАЛЕРИЯ

 

 

- Народно читалище „Напредък 1898“, с. Търнава

10.12.2022 г. - ГАЛЕРИЯ

 

- Народно читалище „Васил Левски 1899“, с. Търнак

26.11.2022 г. - ГАЛЕРИЯ

 

 

Етюд "Аз, училището и баба,

преди много години" -  4 клас

 

 

1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 

"НЕПОЗНАТИТЕ БУДИТЕЛИ" - галерия

 

 

Открит урок "Британската монархия" - галерия

 

"Има ли смисъл да утепваме мечка"

комедия от Панчо Панчев

Авджийска постановка с режисьор г - н Иво Пешев

галерия

 

Връчване на дипломи на зрелостници

ВИПУСК 2022 - галерия

 

 

24 МАЙ - Ден на светите братя Кирил и Методий,

                    на българската азбука, просвета и култура

                                               и на славянската книжовност

 

"Походът на книгите" - 14 април с любезното

съдействие на г - н Иво Пешев, виден наш

съгражданин и общественик

 

Награждаване на участниците в празничната вечер,

посветена на патрона на училището

 

Седмица на предприемачеството

 

Празник на буквите - 30.03.2022 г.

 

Празнична вечер посветена на

патрона на училището

 

Открит урок "Пътят към безсмъртието"

 

   Конкурс за коледна украса

   и най - красива коледна картичка

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ 2023/2024

- Една паралелка:

Код 0056 профил Софтуерни и хардуерни науки

Брой места - 26

 

- Една паралелка:

Код 0061 професия Организатор Интернет приложения

от специалност Електронна търговия

Брой места - 26

 

 

24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ!

 

Училищен план - прием за учебната 2023/2024 г.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ в Средно училище „Васил Левски",

за учебната 2023/2024 година, както следва:

Брой на паралелките в I и V клас, съответно:

ПЪРВИ КЛАС: една паралелка;

ПЕТИ КЛАС: две паралелки.

Брой на местата в I и V клас, съответно:

ПЪРВИ КЛАС: 22 места;

ПЕТИ КЛАС: по 26 места, всичко 52 места.

Промяна в броя на паралелките в останалите класове не се планира.

Класове на целодневна организация на учебния ден, както следва:

 I, II, III, IV, Vа, Vб, VIа, VIб, VIIб и VIIб клас.

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ в Средно училище „Васил Левски",

за учебната 2023/2024 година, както следва:

 

ПРОФЕСИЯ ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

     Професия от професионално направление Приложна информатика

      с разширено изучаване на чужд език (английски);

     Специалност „Електронна търговия“;

     Една паралелка с 26 ученици.

 

ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

Дневна форма на обучение;

Една паралелка до 26 ученици;

Разширено изучаване на Английски език;

Първи профилиращ предмет - Информатика;

Втори профилиращ предмет - Информационни технологии;

Трети профилиращ предмет -

Четвърти профилиращ предмет -

 

19 ФЕВРУАРИ - 148 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА

 

 

 

 

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование