СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

 

 

Паметна вечер посветена

  на 151 - та годишнина от гибелта

              на Васил Левски - патрон на

                                училището - галерия

 

 

Община Бяла Слатина спечели проект за модернизация

на Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина.

Предоставянето на безвъзмездната финансова помощ е

по процедура „Модернизация на образователна среда" и

е финансирано по Националния план за възстановяване

и устойчивост. Общата стойност на проекта е: 3190330.94

лева. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

 

ЕКИПЪТ НА УЧИЛИЩЕТО ИЗКАЗВА СВОЯТА

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА,

ЗА ОКАЗАНОТО ДОВЕРИЕ И ПОДКРЕПА!

 


 

Средно училище „Васил Левски“ кандидатства по процедура:

BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“, Оперативна прог-

рама Национален план за възстановяване и устойчивост и

наименование: "Изграждане на училищна STEM среда и

високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи

(ВОСКС) на обща стойност: 360000 лв. На първи етап кон-

цепцията е одобрена и подписана от директора на Национа-

лния STEM Център. Подаден е формуляр за кандидатстване

с проектно предложение по втория етап от процедурата.

Всички предвидени СМР дейности за изграждане на STEM

центъра ще бъдат финансирани по одобрения проект на

община Бяла Слатина за цялостно обновяване на облика

на сградата. Училището ще изгради STEM среда в направ-

ления „Природни науки“, „Математика и информатика“,

„Дизайн и 3D Прототипиране“. Учебните предмети, които

ще бъдат включени са: Химия и опазване на околната среда,

Биология и здравно образование, Информатика и информа-

ционни технологии, Английски език. Помещенията на цен-

търа ще бъдат позиционирани на третия етаж на сградата

на училището. Цялото пространство ще бъде обединено под

идеята на STEM и проектно - базирано обучение и ще обхваща

шест класни стаи, два компютърни кабинета и общи площи-

фоайета и коридори.  Училището ще въвежда практиеско

STEM обучение в начален, прогимназиален и  гимназиален

етап, в описаните направления, чрез провеждане на интерди-

сциплинарни учебни дейности с образователните решения

на „LEGO Education“ , внедряване на методиката „Учене

чрез игра“ и програмата „Умения за иновации“.

Извън СТЕМ центъра ще бъдат изградени 6 ВОСКС стаи,

които ще бъдат позиционирани на втория етаж в училището.


 

 

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО -

ДЕЙНОСТИ

 

 

Популяризиране на сайта https://sampostigam.org , създаден

с цел информиране на ученици и студенти без един или двама

родители за възможностите за подкрепа (стипендии), които

държавата предоставя - писмо от МОН

 

 

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ

УМЕНИЯ 23 - 27 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА - ГАЛЕРИЯ

                                                                            

 

УСПЕХИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ДИСТАЦИОННА

УЧЕНИЧЕСКА ОЛИМШИАДА "КИНГС" - ГАЛЕРИЯ

 

НАЧАЛО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - ГАЛЕРИЯ

 

 

 

НА ДОБЪР ЧАС!

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

ВИПУСК 2023 - галерия

 

ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

"ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ

В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. БЯЛА СЛАТИНА“

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ

 

 

ЛАУРЕАТ НА НАЦИОНАЛНАТА
 
 
ОЛИМПИАДА ПО ИТ
 
 
 
Цветан Иванов Димитров от 12 клас ще бъде удостоен със
 
званието лауреат на Националната олимпиада по ИТ,
 
която се проведе от 21 до 23 април в  гр. Шумен.
 
Той бе отличен от националната комисия в направление
 
"Големи обеми от данни" (BigData), в група 11 - 12 клас.
 
 
 
ЖЕЛАЕМ ТИ ВСЕ ПО - ВИСОКИ
 
 
БЪДЕЩИ ПОСТИЖЕНИЯ!

 

 

ВАЖНО !!!

Новият публичен електронен адрес

на училището е: info-603024@edu.mon.bg

Строго препоръчително е само и единствено

този имейл да бъде използван от всички

физически и юридически лица

за официална комуникация!

 

 

 

 

 

150 ГОДИНИ

 

 

ОТ ГИБЕЛТА

 

 

НА АПОСТОЛА

 

 

НА СВОБОДАТА

 

 

 

 

 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

 

ПАМЕТНА ВЕЧЕР - 19.ФЕВРУАРИ 2023 Г.

 

ГАЛЕРИЯ - 19.ФЕВРУАРИ 2023 Г.

 

ВИКТОРИНА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЖИВАТА

ИДЕЯ ЗА СВОБОДА"

Ръководител: Елена Димитрова

 

 

 


 

 

 

 

Коледна магия - 22.12.2022 г.

 

 

Студио за история, художествено слово

и театър при Средно училище

„Васил Левски“, гр. Бяла Слатина

 

  ПРЕДСТАВЯ:

        „ИМА ЛИ СМИСЪЛ

                    ДА УТЕПВАМЕ

                                   МЕЧКА“

 

Авджийска шега от ПАНЧО ПАНЧЕВ

Постановка: ИВО ПЕШЕВ

Участват:

СТЕФАНИ МИТКОВА; ЕВГЕНИ БОЖИДАРОВ;

ЯНА ПАРАСКЕВОВА; ИВАН БОЯНКИНСКИ;

ДЕЙВИД АРХАНГЕЛОВ; НИКОЛА ИВАНОВ;

СИМОНА ЛЮТАШКА.

 

Място на провеждане:

- Народно читалище „Напредък  - 1897“, с. Попица

17.12.2022 г. - ГАЛЕРИЯ

 

 

- Народно читалище „Напредък 1898“, с. Търнава

10.12.2022 г. - ГАЛЕРИЯ

 

- Народно читалище „Васил Левски 1899“, с. Търнак

26.11.2022 г. - ГАЛЕРИЯ

 

 

Етюд "Аз, училището и баба,

преди много години" -  4 клас

 

 

1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 

"НЕПОЗНАТИТЕ БУДИТЕЛИ" - галерия

 

 

Открит урок "Британската монархия" - галерия

 

"Има ли смисъл да утепваме мечка"

комедия от Панчо Панчев

Авджийска постановка с режисьор г - н Иво Пешев

галерия

 

Връчване на дипломи на зрелостници

ВИПУСК 2022 - галерия

 

 

24 МАЙ - Ден на светите братя Кирил и Методий,

                    на българската азбука, просвета и култура

                                               и на славянската книжовност

 

"Походът на книгите" - 14 април с любезното

съдействие на г - н Иво Пешев, виден наш

съгражданин и общественик

 

Награждаване на участниците в празничната вечер,

посветена на патрона на училището

 

Седмица на предприемачеството

 

Празник на буквите - 30.03.2022 г.

 

Празнична вечер посветена на

патрона на училището

 

Открит урок "Пътят към безсмъртието"

 

   Конкурс за коледна украса

   и най - красива коледна картичка

 

 

24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ!

 

 

 

 

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование