СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

УЧИЛИЩНА

             ДОКУМЕНТАЦИЯ

 
 

 

 

 

ИСТОРИЯ

   НА БЪЛГАРИЯ

            В ЛИЧНОСТИ

 

 

 

Обучение за работа с Office 365 за учениците от

прогимназиален етап и за родителите на ученици

от начален етап

 

ВАЖНО!!!

Със заповед на директора на СУ "Васил Левски" от 29.10.2020 г. (четвъртък)

учениците от VIII клас до XII клас преминават от присъствена форма на

обучение към обучение в електронна среда от разстояние, за времето до 11.11.2020 г.

включително, при спазване на утвърденото седмично разписание.

 

Есенната ваканция е от 30.10.2020 г. до 02.11.2020 г. включително.

Учебните занятия се възстановяват на 03.11.2020 г., както следва:

 - за начален и прогимназиален етап – в дневна присъствена форма на обучение;

- за гимназиален етап – обучение в електронна среда от разстояние.

 


Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

Национална
            информационна
                                
кампания

"Живот без насилие

за всички деца в България"