СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за първи
учебен срок 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

 

Конкурс за коледна украса и най - красива картичка

 

Уважаеми родители, във връзка с изменение на Насоките за

обучение и действия в условията на извънредна епидемична

обстановка в училищата, Ви уведомяваме, че от 15.12.2021 г.

присъственото обучение се възстановява при наличие на

най - малко 30% от учениците в паралелката с изразено

съгласие за провеждане в училището или в домашни условия

- за ученици със СОП, веднъж седмично на изследване за

доказване на COVID - 19 чрез неинванзивен бърз антигенен тест

и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване,

наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно

изследване, съгласно изискванията, въведени със заповед от

министъра на здравеопазването. 

 

 

Заповед 231/03.12.2021 г. на директора на СУ „Васил Левски"

за възстановяване на присъствения учебен процес за учениците

от V до XII клас от 06.12.2021 г. - мерки, дневен режим и тестване

на учениците

 

Дневен режим за възстановяване на присъствения учебен процес

за учениците от V до XII клас от 06.12.2021 г.

 

Заповед 198/10.11.2021 г. на директора на СУ „Васил Левски"

за възстановяване на присъствения учебен процес за учениците

от I до IV клас от 16.11.2021 г. - мерки, дневен режим и тестване

на учениците

 

График учебно време при обучение в ОРЕС на учениците от III клас

в дните за тестване на учениците от I, II и IV клас

 

График учебно време, присъствено обучение в дните за тестване

на учениците от I, II и IV клас

 

График учебно време, присъствено обучение в дните за тестване

на учениците от I, II, III и IV клас

 

График учебно време, група ЦДО III клас при обучение в ОРЕС

 

График учебно време, присъствено обучение за група ЦДО IV клас

 

График учебно време, присъствено обучение за групи ЦДО  I, II клас

 

График учебно време за обучение от разстояние в електронна среда

 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ 2021/2022

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ СЛЕД ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ

НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Код 0056 профил Софтуерни и хардуерни науки

Брой места - 26

Брой записани на I класиране - 24

Брой записани на II класиране - 1

Брой записани на III класиране - 1

Брой изтеглени документи - 0

Брой свободни места - 0

 

Код 0061 професия Организатор Интернет приложения
от специалност Електронна търговия

Брой места - 25

Брой записани на I класиране - 24

Брой записани на II класиране - 1

Брой изтеглени документи - 0

Брой свободни места - 0

 

24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

 

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ!

 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ в Средно училище „Васил Левски",

за учебната 2021/2022 година, както следва:

Брой на паралелките в I и V клас, съответно:

ПЪРВИ КЛАС: една паралелка;

ПЕТИ КЛАС: две паралелки.

Брой на местата в I и V клас, съответно:

ПЪРВИ КЛАС: 22 места;

ПЕТИ КЛАС: по 26 места, всичко 52 места.

Промяна в броя на паралелките в останалите класове не се планира.

Класове на целодневна организацияна учебния ден, както следва:

 I, II, III, IV, Vа, Vб, VIа, VIб, VIIб и VIIб клас.

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ в Средно училище „Васил Левски",

за учебната 2021/2022 година, както следва:

 

ПРОФЕСИЯ ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

     Професия от професионално направление Приложна информатика

      с разширено изучаване на чужд език (английски);

     Специалност „Електронна търговия“;

     Една паралелка с 26 ученици.

 

ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

Дневна форма на обучение;

Една паралелка до 26 ученици;

Разширено изучаване на Английски език;

Първи профилиращ предмет - Информатика;

Втори профилиращ предмет - Информационни технологии;

Трети профилиращ предмет - Английски език;

Четвърти профилиращ предмет - Биология и здравно образование.

 

 

 

19 ФЕВРУАРИ - 148 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА

 

Обучение за работа с Office 365 за учениците от прогимназиален етап

и за родителите на ученици от начален етап

 

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип