СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

 

 

3 МАРТ

 

 

ДЕНЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

 

НА БЪЛГАРИЯ

 

ОТ ОСМАНСКО ИГО!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 ГОДИНИ

 

 

ОТ ГИБЕЛТА

 

 

НА АПОСТОЛА

 

 

НА СВОБОДАТА

 

 

 

 

 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

 

ПАМЕТНА ВЕЧЕР - 19.ФЕВРУАРИ 2023 Г.

 

ГАЛЕРИЯ - 19.ФЕВРУАРИ 2023 Г.

 

ВИКТОРИНА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЖИВАТА

ИДЕЯ ЗА СВОБОДА"

Ръководител: Елена Димитрова

 

 

 


 

 

 

 

Коледна магия - 22.12.2022 г.

 

 

Студио за история, художествено слово

и театър при Средно училище

„Васил Левски“, гр. Бяла Слатина

 

  ПРЕДСТАВЯ:

        „ИМА ЛИ СМИСЪЛ

                    ДА УТЕПВАМЕ

                                   МЕЧКА“

 

Авджийска шега от ПАНЧО ПАНЧЕВ

Постановка: ИВО ПЕШЕВ

Участват:

СТЕФАНИ МИТКОВА; ЕВГЕНИ БОЖИДАРОВ;

ЯНА ПАРАСКЕВОВА; ИВАН БОЯНКИНСКИ;

ДЕЙВИД АРХАНГЕЛОВ; НИКОЛА ИВАНОВ;

СИМОНА ЛЮТАШКА.

 

Място на провеждане:

- Народно читалище „Напредък  - 1897“, с. Попица

17.12.2022 г. - ГАЛЕРИЯ

 

 

- Народно читалище „Напредък 1898“, с. Търнава

10.12.2022 г. - ГАЛЕРИЯ

 

- Народно читалище „Васил Левски 1899“, с. Търнак

26.11.2022 г. - ГАЛЕРИЯ

 

 

Етюд "Аз, училището и баба,

преди много години" -  4 клас

 

 

1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 

"НЕПОЗНАТИТЕ БУДИТЕЛИ" - галерия

 

 

Открит урок "Британската монархия" - галерия

 

"Има ли смисъл да утепваме мечка"

комедия от Панчо Панчев

Авджийска постановка с режисьор г - н Иво Пешев

галерия

 

Връчване на дипломи на зрелостници

ВИПУСК 2022 - галерия

 

 

24 МАЙ - Ден на светите братя Кирил и Методий,

                    на българската азбука, просвета и култура

                                               и на славянската книжовност

 

"Походът на книгите" - 14 април с любезното

съдействие на г - н Иво Пешев, виден наш

съгражданин и общественик

 

Награждаване на участниците в празничната вечер,

посветена на патрона на училището

 

Седмица на предприемачеството

 

Празник на буквите - 30.03.2022 г.

 

Празнична вечер посветена на

патрона на училището

 

Открит урок "Пътят към безсмъртието"

 

   Конкурс за коледна украса

   и най - красива коледна картичка

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ 2023/2024

- Една паралелка:

Код 0056 профил Софтуерни и хардуерни науки

Брой места - 26

- Една паралелка:

Код 0061 професия Организатор Интернет

приложения от специалност

Електронна търговия

Брой места - 26

 

 

24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ!

 

Училищен план - прием за учебната 2023/2024 г.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ в Средно училище „Васил Левски",

за учебната 2023/2024 година, както следва:

Брой на паралелките в I и V клас, съответно:

ПЪРВИ КЛАС: една паралелка;

ПЕТИ КЛАС: две паралелки.

Брой на местата в I и V клас, съответно:

ПЪРВИ КЛАС: 22 места;

ПЕТИ КЛАС: по 26 места, всичко 52 места.

Промяна в броя на паралелките в останалите класове не се планира.

Класове на целодневна организация на учебния ден, както следва:

 I, II, III, IV, Vа, Vб, VIа, VIб, VIIб и VIIб клас.

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ в Средно училище „Васил Левски",

за учебната 2023/2024 година, както следва:

 

ПРОФЕСИЯ ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

     Професия от професионално направление Приложна информатика

      с разширено изучаване на чужд език (английски);

     Специалност „Електронна търговия“;

     Една паралелка с 26 ученици.

 

ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

Дневна форма на обучение;

Една паралелка до 26 ученици;

Разширено изучаване на Английски език;

Първи профилиращ предмет - Информатика;

Втори профилиращ предмет - Информационни технологии;

Трети профилиращ предмет -

Четвърти профилиращ предмет -

 

19 ФЕВРУАРИ - 148 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА

 

 

 

 

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование