СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

УЧИЛИЩНА

             ДОКУМЕНТАЦИЯ

 
 

 

 

 

ИСТОРИЯ

   НА БЪЛГАРИЯ

            В ЛИЧНОСТИ

 

Учебна дейност

Документи

>> Дневен режим на иституцията учебна 2019/2020

>>Седмично разписание II срок, учебна 2019/2020

>> График за консултации на ученици по учебни предмети - I срок

>> График за консултации на ученици от групи ЦДО по учебни предмети - I срок

>> График за класни и контролни работи втори учебен срок  на учебната 2019/2020

>> График на часовете за модулно обучение по ФВС - II срок

>> Правилник за дейността на училището

>> Правилник за вътрешния трудов ред

>> Стратегия за развитие на училището

>>График самостоятелна форма за месец Юни

>>Съобщение самостоятелна форма за месец Юни

 

 

 


Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

Национална
            информационна
                                
кампания

"Живот без насилие

за всички деца в България"