СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

УЧИЛИЩНА

             ДОКУМЕНТАЦИЯ

 
 

 

 

 

ИСТОРИЯ

   НА БЪЛГАРИЯ

            В ЛИЧНОСТИ

 


Срок за подаване на заявления за участие

в класиране за прием в първи клас до 05 юни

 

Възможности:

- кандидатстване онлайн за прием в първи клас;

 

- в училището, всеки работен ден от 09:00 ч.

до 18:00 ч. (с изключение на 01 и 03 юни)

 

Кандидатствайте онлайн за прием в първи клас

 

Възможности за прием в VIII клас

 

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

 

Прием в V клас - две паралелки ( по 26 ученици);

- целодневна организация на учебния ден;

- задълбочена подготовка, съчетана с разширено

изучаване на учебни предмети по избор и възможност

за допълнително изучаване обучение.

 


Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

Национална
            информационна
                                
кампания

"Живот без насилие

за всички деца в България"