СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

ВАЖНО!

 

Отчет по изпълнение
на бюджета към
30.06.2019 г.

 

  Списък на
учебници

2019/2020 г.

 

Профил на купувача

Посетете сайта

"История

    на България

          в личности"

създаден от

 наши възпитаници

 

 

Линкове

Проект
BG05M2ОP001-2.011-0001

„Подкрепа за успех“

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

    
 

 

 

 

МО „Хуманитарни дисциплини“

Елена Петрова Могилска - Асенова

Старши учител

Висше- бакалавър

Български език и литература

Венцислава Йорданова Кюковска

учител

Висше- бакалавър

Български език и литература

Мариета Николова Дикова

Старши учител

Висше- магистър

Български език и литература

Нели Каменова Цоканова

Старши учител

Висше- магистър

Български език и литература и Руски език

Калинка Георгиева Пешева

Старши учител

Висше- магистър

Български език и литература и Руски език

Мариана Райчева Драманска

Старши учител

Висше- магистър

Английски език

Радостина Илиева Станилова

Старши учител

Висше- магистър

Английски език

Мариела Георгиева Петкова - Шишкова

 учител

Висше- магистър

Английски език

Цветомир Николаев Ангелов

Учител

Висше- магистър

Английски език

Ирена Иванова Иванова

Старши учител

Висше-магистър

География и икономика

Таня Милетиева Ячковска

Главен учител

Висше-магистър

География и икономика, история и цивилизация

Лучия Атанасова Ганчева

Старши учител

Висше-магистър

История и цивилизация

Татяна Томова Филиповска

Старши учител Начален етап на образование

Висше-бакалавър

 

Радослав АнатолиевРадославов

Учител ЦДО

Висше-бакалавър

 

Паменка Валентинова Симеонова

Учител ЦДО

Висше-бакалавър

 

Анелия Красимирова Костадинова

Учител ЦДО

Висше-бакалавър

 

Веселка Луканова Стефанова-Цонева

Старши учител Начален етап на образование

Висше-бакалавър

 

Диана Йорданова Тодорова

Старши учител Начален етап на образование

Висше-бакалавър

 

Росица Драганова Димитрова

Старши учител Начален етап на образование

Висше-бакалавър

 

Кристина Михаилова Параскевова

Учител ЦДО

Висше-бакалавър

 

Елица Илиянова Илиева

учител ЦДО

бакалавър

 

Наталия Атанасова Борисова учител Висше-магистър Философски цикъл

 

Актуално

 

Заповед № РД09-1708/29.08.2018 г.
за определяне на график
на учебното време през
учебната 2018/2019 г.

 
 

Заповед № РД09-1710/29.08.2018 г.
за определяне на дати и
график на дейностите за
организацията, провежда-
нето и оценяването на
държавни зрелостни изпити
през учебната 2018/2019 г.

 

Облатни ученичски
игри - Враца

Волейбол момичета
- I място

Лека атлетика момичета
- II място

Лека атлетика юноши
- II място

 


 

 

 

Календар

Ваканции

Ваканции:

есенна:

01.11.2018 г .- 04.11.2018 г.

Коледна:

23.12.2018 г. - 02.01.2019 г.

междусрочна за I - XII клас:

05.02.2019 г.

пролетна за I - XI клас:

31.03.2019 г. - 07.04.2019 г.

Неучебни дни: 

21.05.2019 г. - ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г. - Втори ДЗИ

Дати за НВО в VII клас: 

17.06.2019 г. - НВО по БЕЛ

19.06.2019 г. - НВО по МАТ

21.05.2019 г. - НВО по чужд език
( по желание)

Начало на втория учебен срок на уч. 2018/2019 г.

06.02.2019 г. - за I - XII клас

Край на втория учебен срок на уч. 2018/2019 г.

15..05.2019 г. - за XII клас

31..05.2019 г. - за I - IV клас

14..06.2019 г. - за V - VI клас

28..06.2019 г. - за VII - XI клас