СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

УЧИЛИЩНА

             ДОКУМЕНТАЦИЯ

 
 

 

 

 

ИСТОРИЯ

   НА БЪЛГАРИЯ

            В ЛИЧНОСТИ

 

МО „Природоматематически дисциплини“

Ралица Иванова Лачева

Старши учител

Висше- магистър

Математика

Любен Иванов Станилов

Ръководител на направление ИКТ

Висше- магистър

Информатика и ИТ

Мария Павлинова Иванова

Главен учител

Висше- магистър

Математика

Наталия Николова Петкова

учител

Висше- магистър

ИТ

Стоянка Христова Първанова

Старши учител

Висше- магистър

Математика

Мариана Людмилова Тошева

Учител

Висше-бакалавър

Информатика и ИТ

Дияна Александрова

Старши учител

Висше-магистър

БЗО и ХООС

Дора Михайлова Божинова Учител ЦДО Висше-магистър Математика

Димитрина Тошкова Банчовска

Старши учител

Висше-магистър

Биология и здравно образование

Полина Николаева Райкова

Старши учител         

Висше-магистър

Икономика

Митко Николаев Костов

Учител

Висше-магистър

ФВС

Златина Красимирова Божилова

Учител

Висше-бакалавър

ФВС

 

 

 

 

 


Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

Национална
            информационна
                                
кампания

"Живот без насилие

за всички деца в България"