СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Училищна
документация

Съобщение
за изпити на ученици
дневна форма

на поправителни изпити

Съобщение
за изпити на ученици
самостоятена форма

на поправителни изпити

 
 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

УЧЕБНА 2020 - 2021

„Аз съм грамотен“                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас       

Български език 4 клас                        Допълнителни обучения 1 - 10 клас       

Български език и литература 7 клас  Допълнителни обучения 1 - 10 клас     

„Знайко“                                               Допълнителни обучения 1 - 10 клас

Математика 10 клас                            Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Математика 4 клас                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Математика 5 клас                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Математика 6 клас                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Математика 7 клас                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Мини волейбол                                     Занимания по интереси

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип