СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за първи
учебен срок 2021/2022

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

УЧЕБНА 2020 - 2021

„Аз съм грамотен“                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас       

Български език 4 клас                        Допълнителни обучения 1 - 10 клас       

Български език и литература 7 клас  Допълнителни обучения 1 - 10 клас     

„Знайко“                                               Допълнителни обучения 1 - 10 клас

Математика 10 клас                            Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Математика 4 клас                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Математика 5 клас                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Математика 6 клас                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Математика 7 клас                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Мини волейбол                                     Занимания по интереси

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип