СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

 

ПРОЕКТ  BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

УЧЕБНА 2020 - 2021

„Аз съм грамотен“                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас       

Български език 4 клас                        Допълнителни обучения 1 - 10 клас       

Български език и литература 7 клас  Допълнителни обучения 1 - 10 клас     

„Знайко“                                               Допълнителни обучения 1 - 10 клас

Математика 10 клас                            Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Математика 4 клас                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Математика 5 клас                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Математика 6 клас                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Математика 7 клас                              Допълнителни обучения 1 - 10 клас      

Мини волейбол                                     Занимания по интереси

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование