СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Училищна
документация

Съобщение
за изпити на ученици
дневна форма

на поправителни изпити

Съобщение
за изпити на ученици
самостоятена форма

на поправителни изпити

 
 

 

 

 

 

Списък на издателствата,
предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник“ на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително
за учебната 2020/2021 година

предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник“ на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително
за учебната 2020/2021 година 

   ИЗДАТЕЛСТВО  Линк за достъп до електронно четими учебници
   „АРХИМЕД 2“ ЕООД     http://arhimedbg.com/2uchebnitsi/ 
   „БГ Учебник“     http://bguchebnik.com/bel/
   „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД     http://www.bititechnika.com/

   ЕТ „Даниела Убенова – Даниела Биланска“

 

   Буквар 1. клас: https://goo.gl/DcvLsS

   Читанка 1. клас: https://goo.gl/BuRV7d

   Музика 1. клас.: https://goo.gl/yn5erk

   Български език 2. клас: https://goo.gl/iYShSZ

   Читанка 2. клас: https://goo.gl/4Fj1uf

   Български език 5. клас: https://goo.gl/ApjbGD

   Литература 5. клас: https://goo.gl/pfmQw1

   История 5. клас: https://goo.gl/honXq3

   Информационни технологии 5. клас: https://goo.gl/AJMj6n

   Български език 6. клас: https://goo.gl/eh6Lhq

   Информационни технологии 6. клас: https://bit.ly/2BZUWq9

   Литература 7. клас: https://goo.gl/vgMrUr

   Български език 7. клас: https://goo.gl/ibRqr5

   Информационни технологии 7. клас: https://goo.gl/bDTLkK
   Домино“ ЕООД    http://ebook.domino.bg
   Издателство „Изкуства“ ЕООД     http://www.izkustva.bg
   „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
   „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
   (правоприемник  на ИК „АНУБИС“ ООД
   и на „БУЛВЕСТ 2000“ ООД, Oxford
   University Press): 
   https://sales.anubis-bulvest.com/parents/eReadableOnline
   „МАКМИЛАН Пъблишърс“,
    представлявано от „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД
    и „Инглиш Бук Сентър“ ООД 
   http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria
   „ПЕДАГОГ 6“ СД     http://free.pedagog6.com/
    Издателство „Питагор“    http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf

   http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf

   http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_I_klas.pdf

   http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf
   ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН Лимитид,
   представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ ООД
   Издателство „САНПРО“ 
   www.pearson.bg
   „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД
   „ПРОСВЕТА АЗБУКИ“ ЕООД
   „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ ЕООД
   http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti
   ИК „РИВА“ АД    https://uchebnicite.bg/
   „ЮНИВЪРС“ ЕООД,
   ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 
   „EXPRESS PUBLISHING“ ЗА БЪЛГАРИЯ 
   http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books
   


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип