СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за първи
учебен срок 2021/2022

 

 

 

 

 

Списък на издателствата,
предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник“ на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително
за учебната 2020/2021 година

предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник“ на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително
за учебната 2020/2021 година 

   ИЗДАТЕЛСТВО  Линк за достъп до електронно четими учебници
   „АРХИМЕД 2“ ЕООД     http://arhimedbg.com/2uchebnitsi/ 
   „БГ Учебник“     http://bguchebnik.com/bel/
   „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД     http://www.bititechnika.com/

   ЕТ „Даниела Убенова – Даниела Биланска“

 

   Буквар 1. клас: https://goo.gl/DcvLsS

   Читанка 1. клас: https://goo.gl/BuRV7d

   Музика 1. клас.: https://goo.gl/yn5erk

   Български език 2. клас: https://goo.gl/iYShSZ

   Читанка 2. клас: https://goo.gl/4Fj1uf

   Български език 5. клас: https://goo.gl/ApjbGD

   Литература 5. клас: https://goo.gl/pfmQw1

   История 5. клас: https://goo.gl/honXq3

   Информационни технологии 5. клас: https://goo.gl/AJMj6n

   Български език 6. клас: https://goo.gl/eh6Lhq

   Информационни технологии 6. клас: https://bit.ly/2BZUWq9

   Литература 7. клас: https://goo.gl/vgMrUr

   Български език 7. клас: https://goo.gl/ibRqr5

   Информационни технологии 7. клас: https://goo.gl/bDTLkK
   Домино“ ЕООД    http://ebook.domino.bg
   Издателство „Изкуства“ ЕООД     http://www.izkustva.bg
   „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
   „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
   (правоприемник  на ИК „АНУБИС“ ООД
   и на „БУЛВЕСТ 2000“ ООД, Oxford
   University Press): 
   https://sales.anubis-bulvest.com/parents/eReadableOnline
   „МАКМИЛАН Пъблишърс“,
    представлявано от „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД
    и „Инглиш Бук Сентър“ ООД 
   http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria
   „ПЕДАГОГ 6“ СД     http://free.pedagog6.com/
    Издателство „Питагор“    http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf

   http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf

   http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_I_klas.pdf

   http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf
   ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН Лимитид,
   представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ ООД
   Издателство „САНПРО“ 
   www.pearson.bg
   „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД
   „ПРОСВЕТА АЗБУКИ“ ЕООД
   „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ ЕООД
   http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti
   ИК „РИВА“ АД    https://uchebnicite.bg/
   „ЮНИВЪРС“ ЕООД,
   ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 
   „EXPRESS PUBLISHING“ ЗА БЪЛГАРИЯ 
   http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books
   


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип