СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за втори
учебен срок 2021/2022

Съобщение за ученици
в
самостоятелна
форма на обучение

поправителна сесия,
месец май

 

 

 

 

 

Студио за художествено слово и театър

Категория: Сценични и танцови изкуства

 

Магията на компютрите

Категория: Дигиталните умения

 

Успешни по математика

Категория: Математическа логика

 

„Зная как“

Категория: Биологически науки

.

Химията в практиката и в живота

Категория: Околна среда

 

Музикален калейдоскоп

Категория: Сценични и танцови изкуства

 

Народни танци

Категория: Сценични и танцови изкуства


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

УЧЕБНА 2021/2022