СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

Учебници 2023/2024

 

Линкове

Състав

на обществения

съвет

 

Критерии

за получаване

на стипендии

през II срок

 

Изпити

на ученици

самостоятелна

форма - м. март

 

Изпити за вали -

диране на компе -

тентности за

начален етап

на основно обра -

зование - м. март

 

Национален
                 конкурс

„Урок по история

- Покажи ми

        България

                2024 г. !“

 

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

ОФИС 365

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

Студио за художествено слово и театър

Категория: Сценични и танцови изкуства

 

Магията на компютрите

Категория: Дигиталните умения

 

Успешни по математика

Категория: Математическа логика

 

„Зная как“

Категория: Биологически науки

.

Химията в практиката и в живота

Категория: Околна среда

 

Музикален калейдоскоп

Категория: Сценични и танцови изкуства

 

Народни танци

Категория: Сценични и танцови изкуства


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование