СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Училищна
документация

Съобщение
за изпити на ученици
дневна форма

на поправителни изпити

Съобщение
за изпити на ученици
самостоятена форма

на поправителни изпити

 
 

 

 

 

 

Студио за художествено слово и театър

Категория: Сценични и танцови изкуства

 

Магията на компютрите

Категория: Дигиталните умения

 

Успешни по математика

Категория: Математическа логика

 

„Зная как“

Категория: Биологически науки

.

Химията в практиката и в живота

Категория: Околна среда

 

Музикален калейдоскоп

Категория: Сценични и танцови изкуства

 

Народни танци

Категория: Сценични и танцови изкуства


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип