СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. БЯЛА СЛАТИНА ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ ПО  ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 - 2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УЧЕБНА 2023/2024 г.

По дейности 2, 3 и 4 са проведени следните обучения:

Групи начална дата крайна дата Тема Брой обучаеми Брой приложени документи Брой добавени присъствия Брой сертификати
Дейност 2 - обучение на ученици 10.10.2023 14:30 11.10.2023 15:50 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams 5 16 20 5
Дейност 2 - обучение на ученици 12.10.2023 14:30 13.10.2023 15:50 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams 4 12 16 4
Дейност 2 - обучение на ученици 16.10.2023 14:30 17.10.2023 15:50 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams 4 14 16 4
Дейност 2 - обучение на ученици 18.10.2023 14:30 20.10.2023 15:50 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams 5 15 20 5
Дейност 2 - обучение на ученици 24.10.2023 14:30 25.10.2023 16:10 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams 5 14 20 5
Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори 10.10.2023 14:30 10.10.2023 16:40 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams 5 19 10 5
Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори 11.10.2023 14:30 11.10.2023 16:40 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams 4 16 8 4
Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори 12.10.2023 14:30 12.10.2023 16:40 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams 4 16 8 4
Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори 17.10.2023 14:30 17.10.2023 16:40 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams 4 16 8 4
Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори 18.10.2023 14:30 18.10.2023 16:40 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams 5 19 10 5
Дейност 3 - обучение на учители 17.10.2023 14:30 19.10.2023 16:50 Работа със специализирана образователна платформа Microsoft365 for Education и приложенията към нея 5 17 30 5

По дейност 5 са проведени следните обучения:

Тема начална дата крайна дата Брой ученици Брой присъствия Учебен предмет
Числата до 1000 2.11.2023 13:40 2.11.2023 14:20 4 4 4 клас - Математика - ООП
Числата до 1000 2.11.2023 14:20 2.11.2023 15:00 4 4 4 клас - Математика - ООП
Числата до 1000 2.11.2023 15:10 2.11.2023 15:50 4 4 4 клас - Математика - ООП
Числата до 1000 2.11.2023 13:40 2.11.2023 14:20 4 4 4 клас - Математика - ООП
Числата до 1000 2.11.2023 14:20 2.11.2023 15:00 4 4 4 клас - Математика - ООП
Числата до 1000 2.11.2023 15:10 2.11.2023 15:50 4 4 4 клас - Математика - ООП

 

УЧЕБНА 2022/2023 г.

По дейности 2 и 4 са проведени следните обучения:

Групи От дата До дата Тема Брой обучаеми Брой приложени документи Брой добавени присъствия Брой сертификати
Дейност 2 - обучение на ученици 2022-10-10 15:00:00 2022-10-11 16:40:00 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams

5

16

20

5

Дейност 2 - обучение на ученици 2022-10-12 15:00:00 2022-10-13 16:40:00 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams

5

17

20

5

Дейност 2 - обучение на ученици 2022-10-14 15:00:00 2022-10-17 16:20:00 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams

5

18

20

5

Дейност 2 - обучение на ученици 2022-10-18 15:00:00 2022-10-19 16:20:00 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams

5

16

20

5

Дейност 2 - обучение на ученици 2022-10-20 15:00:00 2022-10-21 16:20:00 Обучение за работа в ОРЕС - MS Teams

5

17

20

5

Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори 2022-10-10 14:30:00 2022-10-10 16:40:00 Обучение за работа в ОРЕС, чрез MS Teams

5

19

10

5

Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори 2022-10-07 14:30:00 2022-10-07 16:40:00 Обучение за работа в  ОРЕС, чрез MS Teams

5

19

10

5

Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори 2022-10-07 17:00:00 2022-10-07 19:10:00 Обучение за работа в  ОРЕС, чрез MS Teams

5

19

10

5

Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори 2022-10-10 17:00:00 2022-10-10 19:10:00 Обучение за работа в  ОРЕС, чрез MS Teams

5

19

10

5

Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори 2022-10-11 14:30:00 2022-10-11 16:40:00 Обучение за работа в  ОРЕС, чрез MS Teams

5

19

10

5

 

УЧЕБНА 2021/2022 г.

Във връзка с изпълнението на дейност 1 по проект BG05M2ОP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в Средно училище "Васил Левски" е получено оборудване, както следва:

- 41 броя ученически лаптопа модел Dell Latitude Education 3190 2-in-1;

- 12 броя учителски лаптопа модел Lenovo ThinkPad L14 Gen 2;

- 1 брой универсален шкаф за зареждане /LANDE? LN-CS22U6060-BL-541-B1.

По дейности 2, 3 и 4 са проведени следните обучения:

Групи

От дата

До дата

Тема

Брой обучаеми

Брой приложени документи

Брой добавени присъствия

Брой сертификати

Дейност 3 - обучение на учители

2021-09-21 14:30:00

2021-09-23 16:50:00

Работа със специализирана образователна платформа "Microsoft 365" за образованието и приложения към нея

4

16

24

4

Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори

2021-09-08 09:00:00

2021-09-08 11:10:00

Обучение за работа в Орес- Тиймс

4

14

8

4

Дейност 2 - обучение на ученици

2021-09-08 09:00:00

2021-09-08 11:50:00

Обучение за работа в Орес- Тиймс

4

12

16

4

Дейност 2 - обучение на ученици

2021-09-09 09:00:00

2021-09-09 11:35:00

Обучение за работа в ОРЕС - Teams

5

13

20

5

Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори

2021-09-09 09:00:00

2021-09-09 11:10:00

Обучени за работа в ОРЕС чрез MS Teams

5

15

10

5

Дейност 2 - обучение на ученици

2021-09-13 09:00:00

2021-09-13 11:35:00

Обучение за работа в ОРЕС - Teams

7

18

28

7

Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори

2021-09-10 09:00:00

2021-09-10 11:10:00

Обучени за работа в ОРЕС чрез MS Teams

7

19

14

7

Дейност 2 - обучение на ученици

2021-09-10 09:00:00

2021-09-10 11:35:00

Обучение за работа в ОРЕС - Teams

7

18

28

7

Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори

2021-09-13 09:00:00

2021-09-13 11:10:00

Обучени за работа в ОРЕС чрез MS Teams

7

19

14

7

Дейност 3 - обучение на учители

2021-09-27 14:30:00

2021-09-28 16:50:00

Работа със специализирана образователна платформа Microsoft 365 за образованието и приложения към нея.

4

14

24

4


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование