СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

ЗАПОВЕД УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ 2024/2025 г.

Прием в първи клас за учебната 2024/2025 г.

 • Една паралелка;
   
 • Брой места в паралелката - 22;

Във връзка с чл.61 ал.4 т.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното

образование, броят на записаните ученици в паралелката ще се завиши с по двама при наличие на кандидати за прием.

ГРАФИК:

- приемане на заявления на място в училището: до ..................... г.

- класиране на учениците: ...............................................  г.;

- обявяване на списъците на приетите ученици чрез входящ номер ........................... г.;

- записване на приетите ученици: .............................................  г.

- обявяване на свободните места след първо класиране: ...................................... г.

- попълване на свободните места след второ класиране: ...................................... г.

- обявяване на свободните места за трето класиране: ........................................... г.

- попълване на свободните места: до ............................................

Училището предлага:

 • Висококвалифициран педагогически екип и интерактивно обучение;
   
 • Целодневно организирано обучение;
   
 • Медицинско обслужване от квалифициран специалист;
   
 • Педагогически съветник;
   
 • Здравословно хранене в уютна обстановка и при високи хигиенни изисквания;
   
 • Просторен двор със спортна площадка за свободни спорт и игри;
   
 • Разнообразни извънкласни дейности и занимания по интереси.


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование