СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

 

 

Прием в първи клас за учебната 2021/2022 г.

Една паралелка;

Брой места в паралелката - 22;

Във връзка с чл.61 ал.4 т.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование броят на записаните ученици в паралелката ще се завиши с по двама при наличие на кандидати за прием.

ГРАФИК:

- приемане на заявления по електронен път  и на място в училището: до 04.06.2021 г.

- класиране на учениците: 07.06. - 10.06.2021 г.;

- обявяване на списъците на приетите ученици чрез входящ номер: 11.06.2021 г.;

- записване на приетите ученици: 14.06. - 15.06.2021 г.

- обявяване на свободните места след първо класиране: 16.06.2021 г.

- попълване на свободните места след второ класиране: 17.06. - 18.06.2021 г.

- обявяване на свободните места за трето класиране: 21.06.2021 г.

- попълване на свободните места: до 15.09.2021

Училището предлага:

  • Висококвалифициран педагогически екип и интерактивно обучение.
  • Целодневно организирано обучение;
  • Медицинско обслужване от квалифициран специалист;
  • Педагогически съветник;
  • Здравословно хранене в уютна обстановка и при високи хигиенни изисквания;
  • Просторен и охраняван двор за свободни игри и спорт;
  • Разнообразни извънкласни дейности и занимания по интереси;


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование