СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Училищна
документация

Съобщение
за изпити на ученици
дневна форма

на поправителни изпити

Съобщение
за изпити на ученици
самостоятена форма

на поправителни изпити

 
 

 

 

 

 

ПРОФЕСИЯ ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

Професия от професионално направление Приложна информатика с разширено изучаване на чужд език (английски);

Специалност „Електронна търговия“;

Една паралелка с 26 ученици.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

Удвоеният брой точки от  изпита за кандидатстване (НВО) по Български език и литература;

Удвоеният брой точки от  изпита за кандидатстване (НВО) по Математика;

Оценката по Информационни технологии от Свидетелството за основно образование;

Оценката по Английски език от Свидетелството за основно образование.

              

Избирайки професията

ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

получавате:

Комплексно обучение по специалността и качествена подготовка по общообразователните учебни предмети;

Професионални компетенции и умения за използване на съвременни интернет и уеб технологии;

Знания и умения за проектиране, разработване и поддържане на електронни платформи и сайтове;

Ключови компетентности за професионално развитие (обработка на информация, отчетност, финанси, контрол, анализ, маркетинг и реклама, управление на база данни, общи и функционални приложни програми, интернет и уеб технологии и др.);

Специфична професионална подготовка  и практически умения за програмиране, електронна търговия, интернет и уеб технологии, електронно банкиране, компютърна графика, интернет маркетинг и реклама;

Право за продължаване на образованието във всички висши учебни заведения в България и чужбина;

Широк диапазон от възможности за реализация на трудовия пазар в България и чужбина.

 

ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

Дневна форма на обучение;

Една паралелка до 26 ученици;

Разширено изучаване на Английски език;

Първи профилиращ предмет - Информатика;

Втори профилиращ предмет - Информационни технологии;

Трети профилиращ предмет - Английски език;

Четвърти профилиращ предмет - Биология и здравно образование.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

Удвоеният брой точки от НВО Български език и литература;

Удвоеният брой точки от НВО Математика;

Оценката по математика от Свидетелството за основно образование;

Оценката по английски език от Свидетелството за основно образование.

При избор на профил „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

 получавате:

комплексно и широкопрофилно обучение по специалността;

качествена подготовка по общообразователни предмети с профилиране по информатика, информационни технологии, биология и здравно образование и английски език;

ключови компетентности по програмиране, графичен и web дизайн, компютърно моделиране и анимация  и предпечатна подготовка;

успешна реализация в престижни ВУЗ, всички сектори на IT, медии и пълната палитра на творческите и приложните дейности.

 

 

 

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип