СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

ПРОФЕСИЯ ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

Професия от професионално направление Приложна информатика с разширено изучаване на чужд език (английски);

Специалност „Електронна търговия“;

Една паралелка с 26 ученици.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

Удвоеният брой точки от  изпита за кандидатстване (НВО) по Български език и литература;

Удвоеният брой точки от  изпита за кандидатстване (НВО) по Математика;

Оценката по Информационни технологии от Свидетелството за основно образование;

Оценката по Английски език от Свидетелството за основно образование.

              

Избирайки професията

ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

получавате:

Комплексно обучение по специалността и качествена подготовка по общообразователните учебни предмети;

Професионални компетенции и умения за използване на съвременни интернет и уеб технологии;

Знания и умения за проектиране, разработване и поддържане на електронни платформи и сайтове;

Ключови компетентности за професионално развитие (обработка на информация, отчетност, финанси, контрол, анализ, маркетинг и реклама, управление на база данни, общи и функционални приложни програми, интернет и уеб технологии и др.);

Специфична професионална подготовка  и практически умения за програмиране, електронна търговия, интернет и уеб технологии, електронно банкиране, компютърна графика, интернет маркетинг и реклама;

Право за продължаване на образованието във всички висши учебни заведения в България и чужбина;

Широк диапазон от възможности за реализация на трудовия пазар в България и чужбина.

 

ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

Дневна форма на обучение;

Една паралелка до 26 ученици;

Разширено изучаване на Английски език;

Първи профилиращ предмет - Информатика;

Втори профилиращ предмет - Информационни технологии;

Трети профилиращ предмет -

Четвърти профилиращ предмет -

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

Удвоеният брой точки от НВО Български език и литература;

Удвоеният брой точки от НВО Математика;

Оценката по математика от Свидетелството за основно образование;

Оценката по английски език от Свидетелството за основно образование.

 

При избор на профил „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

 получавате:

комплексно и широкопрофилно обучение по специалността;

качествена подготовка по общообразователни предмети с профилиране по информатика, информационни технологии,  ..............................................................  и английски език;

ключови компетентности по програмиране, графичен и web дизайн, компютърно моделиране и анимация  и предпечатна подготовка;

успешна реализация в престижни ВУЗ, всички сектори на IT, медии и пълната палитра на творческите и приложните дейности.

 

Училищна комисия по прием на документи и записване на ученици

в СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина

Работно време: всеки работен ден пт 09:00 ч. до 18:00 ч.

Място на работа: кабинет №9 - I етаж

График на дейностите по приемането на учениците

Вид дейност

Прием в VIII клас

Подаване   на    заявления   за    насочване   към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2023 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за

участие във втори етап на класиране

13 – 17 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20 – 24 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 август – 02 август 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2023 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора,    
до 11 септември 2023 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14 септември 2023 г. вкл.

 

 

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование