СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за втори
учебен срок 2021/2022

Съобщение за ученици
в
самостоятелна
форма на обучение

поправителна сесия,
месец май

 

 

 

 

 

Заповед 231/03.12.2021 г. на директора на СУ „Васил Левски"

за възстановяване на присъствения учебен процес за учениците

от V до XII клас от 06.12.2021 г. - мерки, дневен режим и тестване

на учениците

 

Дневен режим за възстановяване на присъствения учебен процес

за учениците от V до XII клас от 06.12.2021 г.

 

Заповед 198/10.11.2021 г. на директора на СУ „Васил Левски"

за възстановяване на присъствения учебен процес за учениците

от I до IV клас от 16.11.2021 г. - мерки, дневен режим и тестване

на учениците

 

График учебно време при обучение в ОРЕС на учениците от III клас

в дните за тестване на учениците от I, II и IV клас

 

График учебно време, присъствено обучение в дните за тестване

на учениците от I, II и IV клас

 

График учебно време, присъствено обучение в дните за тестване

на учениците от I, II, III и IV клас

 

График учебно време, група ЦДО III клас при обучение в ОРЕС

 

График учебно време, присъствено обучение за група ЦДО IV клас

 

График учебно време, присъствено обучение за групи ЦДО  I, II клас

 

График учебно време за обучение от разстояние в електронна среда


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

УЧЕБНА 2021/2022