СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за втори
учебен срок 2021/2022

Съобщение за ученици
в
самостоятелна
форма на обучение

поправителна сесия,
месец май

 

 

 

 

 

Минали обучения на педагогически специалисти - учебна 2021/2022 г.

 

Тема: "Адаптиране на учебното съдържание за ученици със СОП";

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Период: 18 февруари и 22 февруари;

Час на провеждане: от 09:00 ч. до 16:30 ч.;

Обучителна организация: "Изкуства БГ" ЕООД София;

Брой педагогически специалисти: 2

 

Тема: "Методически насоки и специфики в образователния процес

по История и цивилизации за прогимназиален етап";

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Период: 12 февруари;

Час на провеждане: от 09:00 ч. до 16:30 ч.;

Обучителна организация: "Изкуства БГ" ЕООД София;

Брой педагогически специалисти: 2

 

 

Предстоящи обучения - учебна 2021/2022 г.

 

Тема: Проектно - базирано обучение;

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Период: 25 юни и 26 юни;

Час на провеждане: от 09:00 ч. до 16:30 ч.;

Обучителна организация: Бургаски свободен университет;

Брой педагогически специалисти: 30

 

Тема: Специфични умения за работа в комисия по БДП;

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Период: 04 юли до 07 юли;

Час на провеждане: от 09:00 ч. до 16:30 ч.;

Обучителна организация: Русенски  университет "Ангел Кънчев" - ЦПО;

Брой педагогически специалисти: 2

 

Тема: Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП (опреснителен);

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Период: 04 юли и 05 юли;

Час на провеждане: от 09:00 ч. до 16:30 ч.;

Обучителна организация: Русенски  университет "Ангел Кънчев" - ЦПО;

Брой педагогически специалисти: 7

 

Тема: Методика на обучението по БДП /I - IV клас/;

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Период: от 04 юли до 07 юли;

Час на провеждане: от 09:00 ч. до 16:30 ч.;

Обучителна организация: Русенски  университет "Ангел Кънчев" - ЦПО;

Брой педагогически специалисти: 1

 

Тема: Методика на обучението по БДП /V - VII клас/;

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Период: от 04 юли до 07 юли;

Час на провеждане: от 09:00 ч. до 16:30 ч.;

Обучителна организация: Русенски  университет "Ангел Кънчев" - ЦПО;

Брой педагогически специалисти: 4

 

Тема: Методика на обучението по БДП /VII - XII клас/;

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Период: от 04 юли до 07 юли;

Час на провеждане: от 09:00 ч. до 16:30 ч.;

Обучителна организация: Русенски  университет "Ангел Кънчев" - ЦПО;

Брой педагогически специалисти: 3

 

Тема: Планиране, организация и контрол на обучението по БДП;

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Период: от 04 юли до 07 юли;

Час на провеждане: от 09:00 ч. до 16:30 ч.;

Обучителна организация: Русенски  университет "Ангел Кънчев" - ЦПО;

Брой педагогически специалисти: 2

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

УЧЕБНА 2021/2022