СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

Учебници 2022/2023

 

Линкове

Състав

на обществения

съвет

 

Графици за

изпити на

ученици

самостоятелна

форма Януари

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

ОФИС 365

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

През учебната 2022/2023 г. Средно училище „Васил Левски", гр, Бяла Слатина

се включи в изпълнението на проект ВG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

2014-2020 г. (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент

Министерството на образованието и науката. (Списък на училища за 2022/2023 г.)

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата

между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите,

за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие

със специфичните нужди на пазара на труда.

 

Вход в платформата: https://upraktiki.mon.bg

 

Приложения:

 

Прилижение № 1 - Карта за участие 

 

Приложение № 1.1 - Заявление за участие и декларация за информирано съгласие

 

Приложение № 4 Удостоверение практики

 

Приложение № 6 Присъствен списък

 

Приложение № 7 Удостоверение УТФ

 

Приложение № 8 - Присъствен списък към чл. 44, ал. 1, т. 2

 

Дневник на ученика

 

Типова програма на практиката - образец

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование