СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

УЧИЛИЩНА

             ДОКУМЕНТАЦИЯ

 
 

 

 

 

ИСТОРИЯ

   НА БЪЛГАРИЯ

            В ЛИЧНОСТИ

 

Резултат с изображение за общ регламент за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ПО ЗЛД В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗЗЛД


В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГР. БЯЛА СЛАТИНА

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА


ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА


ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“,


ГР. БЯЛА СЛАТИНА

 

 

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592,
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Данни за кореспонденция:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: 
kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: 
www.cpdp.bg

 


Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

Национална
            информационна
                                
кампания

"Живот без насилие

за всички деца в България"