СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

 

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на

обществените съвети към детските градини и училищата

 

Състав на обществения съвет към Средно училище „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина, както следва:

Основни членове:

  • Весна Симеона Маринков - Павлова - представител на община Бяла Слатина;
  • Цветанка Иванова Петрова - Йорданова - представител на работодателите;
  • Христина Илиева Илиева - представител на родителите;
  • Силвия Тошкова Гетова - представител на родителите;
  • Мария Петрова Георгиева - представител на родителите;
  • Илияна Петрова Каменова - представител на родителите;
  • Емилия Йорданова Трифонова - представител на родителите.

Резервни членове:

Забележка:Съгласно чл. 4, ал. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществения съвет, представителите на работодателите са определени със Заповед № РД – 18 – К - 4/08.03.2023 г. на областния управител на област Враца. В следствие на наложилата се промяна от поимення състав на резервните членове отпадат: Галин Радославов Асенов - представител на родителите и Красимир Цветанов Христов - представител на родителите. Г - жа Ивалена Димитрова Врачовска - представител на родителите в основния състав, става член на резервния състав на Обществения съвет.

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование