СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

Годишен план - програма за действие по БДП 2024 г.

График за провеждане на часовете по БДП

                                         I -X клас през втория учебен срок на 2023/2024 г.

 

I. РАЗДЕЛ КВАЛИФИКАЦИЯ

Предстоящи обучения по БДП:

Планиран квалификационен курс на тема „Методика на обучението по БДП“

Център "Интерактивно обучение" - Ваена

Форма на обучение: дистанционна

Брой академични часове: 32

Брой квалификационни кредита: 2

Брой участници: ..........

Планиран квалификационен курс на тема „Методика на обучението по БДП  V - VII  клас“

Русенски университет „Ангел Кънчев“,

Брой академични часове: 32

Брой квалификационни кредита: 2

Брой участници: 2

Планиран квалификационен курс на тема „Методика на обучението по БДП  VIII - XII  клас“

Русенски университет „Ангел Кънчев“,

Брой академични часове: 32

Брой квалификационни кредита: 2

Брой участници: 1

Последни обучения на педагогически специалисти по БДП:

Тема: Специфични умения за работа в комисия по БДП;

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Обучителна организация: Русенски  университет "Ангел Кънчев" - ЦПО;

Брой педагогически специалисти: 2

Тема: Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП (опреснителен);

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Обучителна организация: Русенски  университет "Ангел Кънчев" - ЦПО;

Брой педагогически специалисти: 7

Тема: Методика на обучението по БДП /I - IV клас/;

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Обучителна организация: Русенски  университет "Ангел Кънчев" - ЦПО;

Брой педагогически специалисти: 1

Тема: Методика на обучението по БДП /V - VII клас/;

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Обучителна организация: Русенски  университет "Ангел Кънчев" - ЦПО;

Брой педагогически специалисти: 4

Тема: Методика на обучението по БДП /VII - XII клас/;

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Обучителна организация: Русенски  университет "Ангел Кънчев" - ЦПО;

Брой педагогически специалисти: 3

Тема: Планиране, организация и контрол на обучението по БДП;

Място: Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина;

Обучителна организация: Русенски  университет "Ангел Кънчев" - ЦПО;

Брой педагогически специалисти: 2

 

II. РАЗДЕЛ ДЕЙНОСТИ

В СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина отбелязахме Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП, ангажирайки в инициативата ученици, родители, служители на МВР. Учениците са активни участници в движението и наша отговорност е да ги научим да познават и спазват правилата за движение, да бъдат по-предпазливи, разумни и дисциплинирани на пътя.

Областен кръг на състезанието по БДП - III мястов група VIII - X клас

                                                                   

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование