СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за втори
учебен срок 2021/2022

Съобщение за ученици
в
самостоятелна
форма на обучение

поправителна сесия,
месец май

 

 

 

 

 

Прием в пети клас:

  • Брой паралелки – две
  • Брой места в паралелките –по 26 за всяка паралелка/общо 52 места/
  • Във връзка с чл.61 ал.4 т.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование броят на записаните ученици в паралелките ще се завиши с по трима  за всяка от тях при наличие на кандидати за прием.


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

УЧЕБНА 2021/2022