СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

Седмично разписание за II учебен срок, учебна 2022/2023 г.

Дневен режим на Средно училище "Васил Левски",, гр. Бяла Слатина

График за провеждане на часовете по БДП I - X клас през втори учебен срок

График за провеждане на часовете спортни дейности  I - XII клас през втори учебен срок

График за провеждане на консултации с родители и ученици през втори учебен срок

График за провеждане на консултации с ученици, посещаващи групи ЦДО по учебни предмети - II срок

График за провеждане на консултации по учебни предмети за II срок на  учебната 2022/2023 г.

График за провеждане на класни и контролни II срок на учебната 2022/2023 г.

График дежурство на учители за II срок на учебната 2022/2023 г.


График за провеждане на приравнителни изпити на ученици в дневна форма на обучение

- месец март, учебна 2022/2023 г.

 

График за провеждане на приравнителни изпити X клас и поправителни изпити IX клас на ученик в 

самостоятелна форма на обучение - месец март, учебна 2022/2023 г.

 

График за провеждане на изпити на ученик в самостоятелна форма на обучение

професия Аниматор в туризма - месец март, учебна 2022/2023 г.

 

График за провеждане на изпити на ученик в самостоятелна форма на обучение

профил Софтуерни и хардуерни науки - месец март, учебна 2022/2023 г.

 

 

 

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование