СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

Седмично разписание за I учебен срок, учебна 2023/2024 г.

Дневен режим на Средно училище "Васил Левски",, гр. Бяла Слатина

График за провеждане на часовете по БДП I - X клас през първи учебен срок

График за провеждане на часовете спортни дейности  I - XII клас през първи учебен срок

График за провеждане на консултации с родители и ученици през първи учебен срок

График за провеждане на консултации с ученици, посещаващи групи ЦДО по учебни предмети - I срок

График за провеждане на консултации по учебни предмети за I срок на  учебната 2023/2024 г.

График за провеждане на класни и контролни I срок на учебната 2023/2024 г.

График дежурство на учители за I срок на учебната 2023/2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование