СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

 

 

Проектобюджет за 2022 г., съгласно Заповед №130/30.03.2022г.

на Кмета на община Бяла Слатина

Обяснителна записка по проектобюджет за 2022 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Утвърден бюджет за 2021 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Утвърден бюджет за 2020 г.

Обяснителна записка по бюджета за 2020 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Касов отчет към 30.04.2020 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Обяснителна записка по бюджета към 31.03.2020 г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Справки по изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.01.2020 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Обяснителна записка по бюджета към 31.12.2020 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 по месеци:

Бюджет за 2019 г.


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование