СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

Утвърден бюджет за 2024 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Утвърден бюджет за 2023 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Утвърден бюджет за 2021 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Утвърден бюджет за 2020 г.

Обяснителна записка по бюджета за 2020 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Касов отчет към 30.04.2020 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Обяснителна записка по бюджета към 31.03.2020 г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Справки по изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.01.2020 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Обяснителна записка по бюджета към 31.12.2020 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 по месеци:

Бюджет за 2019 г.


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование