СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за втори
учебен срок 2021/2022

Съобщение за ученици
в
самостоятелна
форма на обучение

поправителна сесия,
месец май

 

 

 

 

 

Проектобюджет за 2022 г., съгласно Заповед №130/30.03.2022г.

на Кмета на община Бяла Слатина

Обяснителна записка по проектобюджет за 2022 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Утвърден бюджет за 2021 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Утвърден бюджет за 2020 г.

Обяснителна записка по бюджета за 2020 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Обяснителна записка по изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Касов отчет към 30.04.2020 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Обяснителна записка по бюджета към 31.03.2020 г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Справки по изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.01.2020 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Обяснителна записка по бюджета към 31.12.2020 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 по месеци:

Бюджет за 2019 г.


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

УЧЕБНА 2021/2022